Høyring: Budsjett 2022, økonomi og handlingsplan 2022-2025

Budsjett 2022 og Økonomiplan 2022-2025 vert lagt ut til offentleg ettersyn i 14 dagar frå utleggingsvedtak 19. november 2021.

Høyringsfrist er 3. desember 2021 kl. 15.00.

Formannskapet har i møte 19. november sak 169/21 handsama framlegg til budsjett for 2022 med økonomi- og handlingsplan 2022-2025.

Merknader kan sendast til:

Årdal kommune, Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdalstangen eller på epost til postmottak@ardal.kommune.no

Formannskapssak 169/21 -budsjett 2022 (PDF, 460 kB)

Hovuddokument budsjett 2022, økonomi og handlingsplan 2022-2025 (PDF, 996 kB)

Prisar, satsar og gebyr 2022 (PDF, 507 kB)

Til toppen