Søknadsfrist for barnehage og SFO hausten 2023 er 1. februar

Hovudopptaket for barnehagane og SFO

Hovudopptak for barnehagane og SFO i Årdal kommune har søknadsfrist 1. februar 2023.

Illustrasjon av far med dotter på skuldrane - Klikk for stort bilete

Søknadsskjema for barnehagane via Visma foresatteportal. 
Søknadsskjema for Skulefritidsordninga (SFO) via Visma flyt skole.

Hovudopptak gjeld nye born til barnehagestart og skulestart hausten 2023.

Born som allereie har plass i barnehage eller SFO treng berre søkje dersom dei ynskjer endring frå hausten av.

Ynskjer du barnehageplass plass frå januar 2024 kan du søke ved suppleringsopptak med søknadsfrist 1.september 2023.

Dersom de treng rettleiing i samband med søknaden kan de ta kontakt med:

Einehaugen barnehage
ved Solveig Hunshammer - 458 79 337

Tangen skule, SFO
ved Ann Merete Sviggum - 905 73 516

Farnes skule, SFO
ved Hanne Britt Eldegard - 408 43 270

Til toppen