Helikopterutfrakt av elg og hjort hausten 2021

"Miljødirektoratet v/Statens naturoppsyn har for perioden 15.08.2021 – 31.10.2021 avsatt midler for
å kunne tilby jegere uttransport av felte hjort og elg i forbindelse med jakt høsten 2021."

Meir informasjon i lenke på Lærdal kommune si side

Kristoffer Ulleren Hansen   

Til toppen