Har du ein bustad til flyktningar frå Ukraina?

Dersom du har ein bustad som vil vera ledig i nær framtid som Årdal kommune, flyktningetenesta og bustadskontoret kan nytta til å husa flyktninga frå Ukraina. 

Me veit ikkje kor mange flyktninga som kjem eller kortid dei kjem, men me veit dei kjem og ynskje å møte desse menneska forberedt.

  

Har du noko ledig send ein mail til cathrine.stedje.jorgensen@ardal.kommune.no eller ring Årdal kommune på 57 66 50 00. Opplys litt generelt om bustaden: storleik, antall soverom, adresse og når denne er ledig. Dei som har noko vert kontakta etter kvart og etter behov. 

Alle henvendingar mottas med takk! 

Til toppen