Gratis bading for elevane i Årdal. 1-10 trinn

   

Årdal Kommune har fått midlar fra Bufdir til prosjektet (inkludering av barn og unge i Årdal), kommunen vil i år nytte desse midlane på gratis bading i friluftsbada til elevane på barne og ungdomstrinnet i Årdal. Alle elevane vil få utlevert badekort på skulen.

      

Til toppen