Viktig informasjon om koronaviruset

Gangvegen langs Hæreidselvi

Gangvegen langs Hæreidselvi opnar oppatt fredags morgon 26. februar.

Sikra skråning i elveløp ved Sjukeheim - kyrkjegard på Årdalstangen.

Det er blitt lagt stein og grus i forkant av fyllingen, slik at fisk kan gyte i dette området. Dette er eit samarbeid med Årdal jeger og fisk.

Det er blitt transporterer leire ut av området og transportert tunnelmasse frå Eldegarden til plastringstein.
Arbeidet er utført etter dei krav som NVE og Årdal kommunen utfordra entreprenørane på.

Til toppen