Fleire nye smittetilfeller i Årdal

Stadfesta fleire smittetilfeller i Årdal med covid-19.

Det er no stadfesta 10 smittetilfeller knytt til ei smitteklynge hjå ein arbeidsgjevar her i Årdal.
Kommunen smittesporar og handsamar tilfella etter nye nasjonale reglar. 

Til toppen