Eigdomsskatten kjem med to avgifter på mai rekningen

Årdal kommune har gjennomført ny allmenn taksering (10-års taksering).

Eigedomsskatt er på same faktura som kommunale avgifter, og blir i 2022 fakturert i 3 terminar med forfall 16. mai, 16. august og 16. november.

På termin 2 med forfall 16. mai, kjem eigedomskatten med avgifter for to terminar, da eigdomskatten ikkje var med på fakturaen for 1. termin.
 

Til toppen