Viktig informasjon om koronaviruset

Kommunal informasjon om korona. Information about corona in other languages.

- Vaksinetelefon 989 06 097 open måndag til fredag 08:00 - 12:00 og 13:00 - 14:30
- Bestille time for test 57 66 53 90 (testing måndag, onsdag og fredag kl. 13.00 kvar veke)
- Koronatelefon 901 11 630 (ope måndag til fredag kl. 08.00 - 15.00)

            Informasjonsmeldingar Status vaksinering i Årdal

Dødsfall som følgje av koronasmitte

Årdal kommune stadfestar at ein bebuar ved Årdal sjukeheim er død som følgje av koronasmitte.

Dette er det fyrste kjende dødsfallet i kommunen relatert til koronavirus sidan pandemien braut ut. 

Ordførar Hilmar Høl uttrykkjer si djupaste medkjensle med dei etterlatte.
- Våre tankar går til dei som har mista ein av sine næraste, seier Høl.

Av omsyn til personvernet vert det ikkje gjeve ytterlegare opplysningar om avlidne.

Til toppen