Covid vaksinering 12. desember

For personar i risikogruppa vert det mogeleg å få Covidvaksine Tysdag 12. desember på helsestasjonen kl 9-14. Ingen timebestilling. Vaksina er gratis.

Ved spørsmål, ring 57 66 50 20.

Utdjuping av risikogrupper og barn og unge med alvorleg grunnsjukdom

Personar i alderen 18-64 år med følgande sjukdommar eller tilstander er definert som medisinske risikogrupper:

 • organtransplantasjon
 • alvorleg og moderat immunsvikt
 • hematologisk kreftsjukdom siste fem år
 • anna aktiv kreftsjukdom, pågåande eller nyleg avslutta behandling mot kreft (spesielt immundempande behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • alvorlege nevrologiske sjukdommar eller muskelsjukdommar som medfører nedsett hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS og cerebral parese)
 • Downs syndrom
 • kronisk nyresjukdom eller betydeleg nedsett nyrefunksjon
 • kronisk leversjukdom eller betydeleg nedsett leverfunksjon  
 • immundempande behandling som ved autoimmune sjukdommar  
 • kronisk lungesjukdom, inkludert alvorleg astma som har medført bruk av høgdose inhalasjonssteroidar eller steroidtablettar siste året  
 • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høgare 
 • demens  
 • kroniske hjarte- og karsjukdommar (med unntak av høgt blodtrykk)  
 • hjerneslag  
 • diabetes, og da særleg pasientar med langvarig eller dårleg kontrollert sjukdom eller seinkomplikasjonar av diabetes

Annan svært alvorleg sjukdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19.

For barn og unge under 18 år vil følgande alvorlege grunnsjukdommar kunne gi økt risiko for alvorleg koronasjukdom:

 • Organtransplantasjon
 • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenta som gir betydeleg systemisk immunsuppresjon)
 • Hematologisk kreftsjukdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
 • Annan aktiv kreftsjukdom, pågåande eller nyleg avslutta (innan siste seks månader) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
 • Nevrologiske sjukdommar eller muskelsjukdommar som medfører nedsett hostekraft eller nedsett lungefunksjon
 • Kronisk nyresjukdom med betydeleg nedsett nyrefunksjon
 • Alvorleg hjartesjukdom (barn med hjartesvikt, alvorleg pulmonal hypertensjon, cyanose, eitkammer-sjukdom/«Fontan-barn»)
 • Alvorleg lungesjukdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorleg astma med forverringar som har behøvd akutt sjukehusinnleggelse siste året)
 • Annan svært alvorleg sjukdom. Vaksinasjon i slike tilfellet vurdere individuelt av barnelege.