Årsmelding 2023 for Årdal kommune

Kommunestyret vedtok i møte 20. juni "Årsmelding 2023 for Årdal kommune.

Årsmeldinga er no tilgjengeleg på nett via framsikt.no.