Arbeidsmøte for kommunestyret 22. september

Det blir ikkje "vanleg" kommunestyremøte torsdag 22. september med handsaming av saker. Kommunestyret er kalla inn til temamøte med administrasjonen.

Møtet er ope.

Program for dagen er:

Kl. 09.00 Resultat for Årdal kommune v/kommunedirektøren

  • kommunebarometer og kostra

  • levekårsundersøkelse NAV

Kl. 09.30 Samfunnsplan Teknologi og miljø v/kommunedirektøren

  • Teknologibygd

  • Miljøbygd
    - Renovasjonsordning v/kommunalsjef teknisk, plan og miljø

  • Nasjonalparkkommune

  • Omdømme-/tilflyttarprosjekt v/tilflyttarkontoret

Presentasjonar og gruppearbeid med prioritering av satsingsområde i økonomi- og handlingsplan.

Kl. 11.30         Enkel lunsj

Kl. 12.00         Orientering v/Visit Årdal og Visit Sogn

Kl. 12.45         Pause   

Kl. 13.00         Budsjett 2023 / Økonomi- og handlingsplan 2023-2026 v/økonomileiar                           

Kl. 15.00         Slutt

Til toppen