3 x 100% faste stillingar som helsefagarbeidar/assistent

Me har ledig: 

  • 100% fast stilling som helsefagarbeidar/personlig assistent i 1:1 tiltak
  • 100% fast stilling som helsefagarbeidar ved Seimsdal sjukeheim
  • 100% fast stilling som helsefagarbeidar ved Heimesjukepleien i Øvre Årdal

Me har fokus på velferdsteknologi som kan bidra til at brukarane våre kan bu lenger heime. Pasientane har ofte komplekse sjukdomsbilder, som krev god kompetanse og god oppfølging. Me er alltid opptekne av å gjere det beste for pasienten og har interesse for faget vårt.  Arbeidskvardagen hjå oss er varierande og meiningsfylt med gode kollegaer: 
“Eg trivast godt i heimesjukepleien. Det er eit godt fagleg miljø, og ikkje minst sosialt med kjekke pasientar og kollegaer samt fleire faglege utfordringar som gjer at arbeidskvardagen er variert og spennande”
Søknadsfrist 1. august

Les meir om stillingane her og søk.