A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Prisar og satsar

Aktivitetssenter for demente heimebuande

Kortidsopphald: 2020
Aktivitetstilbod (inkl transport, frukost og kaffimat). middagsombringing kjem utanom som eige teneste dei dagne dei deltek. 90,-