Konsert - med tema "memories"

Fjord til fjell konsert i kyrkja med lokale aktørara

Arrangør: ODDGEIR ØREN / NEDRE ÅRDAL SOKNERÅD
: Årdal Kyrkje
Tid: fredag 12. juni 17:00