Konsert - Sangen- og musikkens makt

Konsert med lokale aktørar

Arrangør: ODDGEIR ØREN / NEDRE ÅRDAL SOKNERÅD
: Årdal Kyrkje
Tid: lrdag 18. april 17:00