Kva skjer med norsken? Føredrag med Sylfest Lomheim

Korleis går det med norsken?

På totusentalet er det dominerande spørsmålet ikkje forholdet mellom nynorsk og bokmål, men korleis det går med norsken i det globale samfunnet.


Sylfest Lomheim er både omsetjar og debattant. Han er professor i norsk ved Universitetet i Agder og var i perioden 2004–2010 den første direktøren for Språkrådet, statens kompetansesenter i språkspørsmål. Lomheim har også vore statssekretær i Barne- og familiedepartementet.

Tya bakeri og kafè held baren open så det er mogleg å få kjøpt forfriskningar.

Arrangør: ÅRDAL BIBLIOTEK
: Årdal bibliotek
Tid: fredag 20. september 19:00
Annet