ADM

Funksjon Namn Telefon e-mail
 Rektor  Per Kristian Pedersen  90701139  pkp@ardal.kommune.no
 Inspektør  Stein Idar Sem-Johansen  93452551  sisj@ardal.kommune.no
 Inspektør  Johanna Jansen  45879361  Johanna.Jansen@ardal.kommune.no
 Spes.ped,  Marte Winther  45879369  Marte.Winther@ardal.kommune.no
 SFO  Hanne Britt Eldegard  40843270  hanne.britt.eldegard@ardal.kommune.no
 Kontorstøtte  Ingrid Gildseth  45879359  Ingrid.Gildseth@ardal.kommune.no

 

Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS