A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Kultur og fritid/Idrettsanlegg/Årdalshallen
Årdalshallen

Årdalshallen

19. juli 2010

Årdalshallen er fleirbrukshall med maksimal speleflate på 40 x 20 meter. Hallen har svært stor bruksgrad, og vert nytta av skulane på dagtid og av laga i Årdal på kveldstid.