A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Årdal kommune søkjer ferievikarar for sommaren 2019

Søknadsfrist 04.03.19

Ledig stilling

Årdal kommune har behov for ferievikarar innan heimetenesta, institusjonane, tekniske teneste, friluftsbada, bu og miljøtenesta, skulefritidsordninga (SFO), psykisk helseteneste og legekontoret.

For å få oversikt over deltaljar rundt dei forskjellege ferievikariata gå på følgjande link:

https://ardal-visma.alav.no/recruitment/opening?0