A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Årdal billigast i landet

Kommunal avgifter

Undersøkelsen omfattar avgifter for vatn, avlaup, renovasjon og feiing og tar utgangspunktet i ein standard bustad på 120 kvadratmeter, innkludert moms.

Veldig store avgiftsforskjeller avslørast i den årlege undersøkelsen av kommunale avgifter som Statistisk sentralbyrå (SSB) har laga for Huseiernes Landsforbund. Den er basert på tall kommunane sjølv har levert inn til den kommunale databasen Kostra (ekstern lenke), for 2016.

Prisar i Årdal
Vatn kr. 1.515,-
Avlaup    kr. 1.450,-
Renovasjon kr. 2.688,-
Feiing kr. 405,-

Dette er dei 10 billegaste kommunane:
1. Årdal (6058 kr)
2. Trondheim (6413 kr)
3. Volda (6577 kr)
4. Sola (6586 kr)
5. Vestnes (7051 kr)
6. Stavanger (7317 kr)
7. Tysnes (7398 kr)
8. Sandnes (7774 kr)
9. Sandefjord (7867 kr)
10. Hå (7995 kr)

Dette er dei 10 dyraste kommunane:
1. Høylandet (19.953 kr)
2. Dovre (19.518 kr)
3. Søndre Land (19.290 kr)
4. Hjartdal (19.254 kr)
5. Dyrøy (19.109 kr)
6. Tysfjord (19.038 kr)
7. Hobøl (18.824 kr)
8. Engerdal (18.800 kr)
9. Gjerstad (18.761 kr)
10. Nesseby (18.759 kr)

På VG nyheiter kan ein lesa detta:
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/boligmarkedet/saa-mye-tar-din-kommune-i-avgifter/a/23734674/