A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Årdal bibliotek har ekstra ope

LAURDAG 20.02 frå 11.00 - 15.00
MÅNDAG 15.02. frå 11.00 - 16.00

VINTERFERIEN står straks for døra. Bruk den på biblioteket, eller lån bøker, lydbøker og filmar til turen.
Ferie - born, ungdom og mange vaksne har fri, så vi slår til med utvida opningstid.

OPNINGSTID i vinterferien:
Laurdag 13. og laurdag 20. februar:
11.00 - 15.00
Måndag 15., tysdag 16., onsdag 17. og fredag 19 februar:
11.00 - 16.00
Torsdag 18. februar:
11.00 - 18.30