A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Åpen eld/bålbrenning i Årdal - generell åtvaring

Bål

NB! Gjeld all bruk av open eld, også etablerte grillplassar.

Grunna det gode været me har hatt i lang tid vert skogbrannfaren stor. All bruk av åpen eld/bålbrenning, og etablerte grillplassar er forbudt i Årdal kommune.

Forbodet gjeld i tida 15. april -15. september, det kan gjevast tillatelse frå kommunen dersom forholda tilseier det. Årdal kommune oppmodar alle til å slå gras på eigedomar/ubebygde tomter osv.

Brannsjefen.