A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Mitt nabolag

Mitt nabolag

Gjennom Gata mi kan du som innbyggar opprette meldingar som vert handsama av Årdal kommune. Her kan du rapportere eller sjå innspel fra innbyggarane i Årdal som gjeld t.d. hol i vegbana, dårleg strøing, manglande gatelys, brøyting m.m.

For å sikre seriøs handsaming i kommunen er det krav om at meldar legg inn fullt namn og kontaktinformasjon.

Ver merksam på at meldingane ligg ute offentleg og saker som er sensitive må ikkje meldast her.

Årdal kommune fjernar meldingar som inneheld sjikane av personar eller har innhald av upassande karakter.

Kartpunkt
Større kart

Alle registrerte saker

År:

Veke 47 2019

Veke 45 2019

Veke 44 2019

Veke 43 2019

Tips ein ven Skriv ut