A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

7. September - Laurdagsope og lesestund.

 7. September : Laurdagsope og lesestund. Lesestund klokka 10.30 og lunsjtilbud på Tya frå kl 11.00. 

Årdal husflidlag markerar husfliddagen med utstilling, demonstrasjonar og aktivitetar.