A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

24.02. Den litterære fylkestoppen med Ove Eide

Uten navn.jpg

Biblioteket få besøk av Ove Eide som skal gje oss ei oversikt over litteraturen som er skapt i Sogn og Fjordane.
 
Ove Eide er pensjonert lektor, forfattar og foredragshaldar, og kanskje den i Sogn og Fjordane som har mest inngåande kjennskap til litteraturen i fylket. Eide vil peike på nokre historiske linjer og trekkje fram dei av forfattarane våre han meiner ruvar høgst litterært.
 
Det blir enkel servering.
 
Arrangementet er gratis