A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

17 fleire innbyggjarar i Årdal i dag enn ved årsskiftet

Folketalet har auka frå 5345 til 5365 første halvår i år

1424 Årdal 2016K1  2016K2
Folketalet ved inngangen av kvartalet 5359   5348  
Fødde 13 11
Døde 17 16
Fødselsoverskot   -4 -5
Innvandring 21 29
Utvandring 0 2
 Innflytting, innalandsk  22  35
 Utflytting, innalandsk 50 40
Nettoinnflytting, inkl. inn- og utvandring -7 22 
Folkevekst -11 17
Folketalet ved utgangen av kvartalet 5348 5365