A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Ansiktsmaling for born frå kl. 12-14 og påskeeggjakt i biblioteket. Dei vaksne k

16. April - Påskeopent på biblioteket frå 11-18.30. Ansiktsmaling, påskeeggjakt og påskelabyrint

17 april:

 Påskeopent på biblioteket frå 11-18.30.  Ansiktsmaling for born frå kl. 12-14 ogpåskeeggjakt i biblioteket. Dei vaksne kan prøve seg på bibliotekets påskelabyrint, inspirert av P1.