A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Lesestund og lunsj - laurdagsope kl 10:30 - 15:00

12. oktober - EKSTRA Laurdagsope

Ekstra laurdagsope i høve haustferien frå klokka 11.00 - 15.00.

Kanskje skjer det noko i høve Harry Potter og ...

 

Velkommen innom. Bruk haustferien på biblioteket.