A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

1. September - Nasjonal bibliotekdag - Tur på Moakamben!

1. September : Nasjonal bibliotekdag. Ta med borna på bokrebus opp til dagsturhytta på Moakamben. Alle born som skriv seg inn i hyttaboka denne dagen er med på trekning
av bokpremie.