A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Ynskjer forslag til medlemer til styre, råd og utval

Årdal kommune skal i samband med valperioden 2011 – 2015 velja nye medlemer til styre, utval og råd.

Me minner om at organisasjonane til menneskjer med nedsett funksjonsevne har forslagsrett til medlemer til Rådet for funksjonshemma, på same måten har pensjonistforeningar rett til å koma med forslag til medlemer i Eldrerådet.

Framlegg kan sendast innan 15.11.2011 til
Sekretariatet for folkevalde
Postboks 40
6881 Årdalstangen

Tips ein ven Skriv ut