Viktig melding om SMIL-søknad 2019

Me har fått melding frå fleire om at det dukkar opp diverse systemfeil for den digitale SMIL-søknadsomgangen 2019.
Men me gir no utsett søknadsfristfrist til etter påske, innan 23.4.2019.

Det er slik at frå i år kan SMIL-søknad kun leverast digitalt. Å levere på papir for at me skal registrere den er ikkje eit alternativ.
Når det oppstår slike tekniske problem, er det lite me kan gjere.