A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Vi opnar anlegget Årdal idrettspark på paviljongtomta

Klatre

Onsdag 25 oktober kl 1100 vert det offisiell opning av nye klatreinstallasjonar på skuleplassen ved Farnes skule, barnesteget samt av idrettsparken ved kunstgrasbana (gamle paviljongtomt).

Der er det no komen opp Crossfitanlegg og Klatrejungel.
Vi inviterer med dette alle som ønskjer om å delta i denne opninga, og håper mange har høve til å møte.