Veterinærvakta i ÅLA – nytt telefonnummer

Vetrinær - kyr

Veterinærvakta i Årdal, Lærdal og Aurland har omlegging i vaktnummer.
I ein overgangsperiode er veterinærane å treffa på fylgjande telefon nummer:

Tidsrom  Veterinær på vakt -  telefon 
11.januar til og med 15.jaunar  Ingrid Hval 90108469 
16.januar  Marte Kryvi 41233743 
17.januar og 18.januar  Ingrid Hval 90108469
19.januar til og med 21.januar  Marte Kryvi 41233743 
22.januar og 23.januar  Ingrid Hval 90108469 
24.januar og 25.januar  Marte Kryvi 41233743

 Veterinærane tek imot timebestillingar i mellom 08-00 og 10.00 på kvardagar.