A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Administrasjon/Område og avdelingar

Verna bustad

Leiar for butiltak: Ann Kristin Midtun, tlf. 941 69 250

Uravegen: 468 39 826        
Øvstetunsvegen 1: 957 54 689
Grandande bufelleskap 1: 950 33 951
Grandande bufelleskap 2: 951 77 496

Grandande bufelleskap 3: 992 27 157

Brukarstyrt personleg assistent:

Leiar forsterka bufellesskap Grandane: Camilla Vee, tlf. 991 07 997