A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Landbruk/Tilskotsordningar/Velferdsordningar i jordbruket

Velferdsordningane i jordbruket

Velferdsordningane i landbruket omfattar fylgjande ordningar:

Ordningane er statlege. Informasjon og regleverk ligg på heimesida til Statens landbruksforvaltning.

Kommunen og fylkesmannen forvaltar ordningane. Kontakt landbrukskontoret for spørsmål.