A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Vegstenging - Fv. 301 Rallaren - Hjelle

Statens vegvesen melder:

I samband med fjellsikring av området mellom Utladalen Idustriområde og Øvre Årdal, vert vegen periodevis stengt.

Måndagar til torsdagar i tidsrommet frå 27. oktober til ca. 17. november.

Det vil bli opna for trafikk kvar heile time.

Stengetider:

Torsdag 27. oktober    kl. 0700 - 1500
Måndag - onsdag        kl. 0700 - 1730
Torsdag                         kl. 0700 - 1500

Når framdrifta gjer det mogleg, vil det bli kortare stengetider.

Det blir teke omsyn til rutegåande trafikk.