A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Prisar og satsar

Vatn

VATN
Tilknytningsavgift 2020
Bustadhus pr. eining 6.250,-
Andre bygg uavhengig av storleik 6.250,-

 

Årsavgifter 2020
Fastledd bustadhus (pr. eining) 705,00,-
Fastledd næringseining:
(Gebyr vert fastsett på grunnlag av dimensjonen på inntaksleiningen.)
 
≤ 32: N = 1 705,-
   40: N = 2 1.269,-
   63: N = 4 2.538,-
   75: N = 6 3.807,-
> 75: N = 10 6.345,-
   
Forbruksledd:  
Levert vatn pr. m³ etter vassmålar 7,02,-
Bruksareal under 80 m² 702,-
Bruksareal 80 - 250 m² 1.053,-
Bruksareal over 250 m² 1.579,50