A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Administrasjon/Område og avdelingar

Vatn, avløp og renovasjon

Årdal kommune si driftsavdeling utfører alle tenester knytt til forvaltning, drift og vedlikehald av det kommunale vatn og avlaupsnettet.

Oppsynsmann:
Oskar Seim, mobil 95837040
Fagansvarleg VAR: 
Arne Kjos, mobil 95074351