A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Bustad og eigedom/VAR/Vatn og avløp/Vasskvalitet

Vasskvalitet

17. juli 2017

Kommunen testar kvaliteten på vatnet med jamne mellomrom. Rapportane vert lagt ut til ope innsyn.

Øvre Årdal

Årdalstangen