A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Valstyret har godkjent listeframlegga

Valstyret har i møte 26. mai godkjent listeframlegga til kommunevalet i Årdal 14. september 2015.


Valstyret har i møte 26. mai 2015, godkjent 6 listeframlegg til kommunestyrevalet i Årdal 14. september 2015.

Desse er:
Arbeiderpartiet
Framstegspartiet
Høgre
Miljøpartiet De Grønne
Senterpartiet
Venstre

Listene ligg til gjennomsyn på Tenestetorget, Årdal bibliotek og på heimesida.