A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Politikk

Val 2017

Valdagen for stortingsvalet og sametingsvalet er måndag 11. september 2017.

Stortingsval
Er det kvart fjerde år og du må stå i manntalet for å kunne røyste.

Sametingsval
Sametingsval er det i Noreg kvart fjerde år. Alle samar som er registrerte i Sametingets valmanntal, har røysterett. Du kan skrive deg inn i valmanntalet når som helst, men for at du skal ha røysterett ved sametingsvalet i 2017, må innmeldinga di ha kome fram til Sametinget innan 30. juni 2017.

 Valgdirektoratet har utarbeidd eiga informasjonsside med nyttige tips.

Førehandsrøysteperioden innanriks er;
1. juli - 9. august er det tidlegrøysting.
10. august - 8. september er det ordinær førehandsrøysting.

Utanriks er det førehandsrøysting 1. juli - 1. september. 

Tips ein ven Skriv ut