A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Utvalsmøte som er oppsett i veke 41 er flytta til veke 42

Møta er flytta pga. haustferie på skulane.

Dei nye møtedatoane blir slik:

  • Utval for Barnehage, skule og kultur:    Måndag 18. oktober
  • Utval for Tekniske tenester:                    Onsdag 20. oktober
  • Utval for Helse, sosial og omsorg:       Torsdag 21. oktober