A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Utlysing av omsorgsbustad, hybel og trygdebustad

Ledig omsorgsbustader, leiligheit og hybel. Søknadsfrist 09.03.2016
åbo_utandørs.jpg

1 leilighet ved ÅBO (50 kvm)
1 hybel ved ÅBO (25kvm u/kjøken)
2 trygdebustadar i Flotavegen (67 kvm)

Nærare opplysingar om bustadane kan de få hjå:
Pasientkoordinator Elin Eldegard 57665088.

Søknadsskjema for bustadane finn ein her under elektroniske søknadskjema, Eldreomsorg søknader om tenester eller på Tenestetorget i rådhuset.

Søknaden sendast til:
Årdal kommune
Statsråds Evensensveg 4
6885 Årdalstangen