Utdeling av sykkelhjelmar til 4. klasse ved Farnes skule

Årdal Tenk Tryggleik saman med politiet i Årdal har hatt utdeling av sykkelhjelmar til 4. klassingane på Farnes skule.

Dette er eit samarbeid mellom FAU ved Farnes skule, Årdal Tenk Tryggleik og politiet som deler ut sykkelhjelmar til 4. klassingar for at dei skal få ei god innarbeid rutine for bruk av sykkelhjelm før dei skal ta sykkelprøven, og ut i trafikken på eiga hand.
Sykkelhjelm 4. klasse 2017.jpg