A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Utdeling av refleksvest

Kvart år får 1. klasse utdelt refleksvest.

Tidleg kvar haust får elevane i 1.klasse utdelt nye, flotte og gule refleksvestar, av Årdal Tenk Tryggleik og Politiet. Dette for at elevane skal vera godt synlege i trafikken når dei er ute og ferdast i nærmiljøet.


Refleksvest-  Farnes skule a - 1. klasse 2016.jpg Farnes skule 
 

Refleksvest-  Tangen skule - 1. klasse 2016.jpgTangen skule