A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Opningstider

Ungdomsklubb

 Kjedlare'n fritidsklubb  
Dag Klokkeslett
Kvar måndag 18.00 - 21.00
Annakvar onsdag (partalsveker) 18.30 - 21.30
Annakvar fredag (oddetalsveker) 18.30 - 22.00