A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

UKM - ungdommens kulturmønstring 2014

Årdal kommune arrangerer Ungdommens kulturmønstring i Årdal Kulturhus laurdag 1. mars kl. 15.00.
UKM er open for alle slags uttrykk, som til dømes musikk, dans, scenekunst, film, litteratur og design. Mønstringa er for ungdom mellom 10 og 20 år, og ein kan melde på innslag på www.ukm.no fram til  20. februar.