A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

UDI har lyst ut 60 mill kr til aktivitetar for asylbarn

UDI fordeler inntil 60 millioner kroner til aktivitetar for born i asylmottak i 2016. Frivillige organisasjoner og ikkje-kommersielle aktørar kan søkje.

Søknadsfrist 1. mars 2016.