A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

TT-kort

Frå 1. januar tok Vestland fylkeskommune over forvaltninga av ordninga med transportkort. 

Alle brukarane får tildelt eit fast årleg beløp, fordelt 1. og 2. halvår.

Søknader eller spørsmål om allereie inngått avtale må rettast til Fylkeskommunen på tlf. 05557. 

Du finn meir informasjon på heimesida https://www.vestlandfylke.no/Kollektivogtransport/tt-kort/